tre 2

Giá: 1,200,000 VNĐ

Trọng lượng: 1 Kg

tre 3

Giá: 1,200,000 VNĐ

Trọng lượng: 1 Kg

tre 4

Giá: 1,200,000 VNĐ

Trọng lượng: 900 Kg

tre 5

Giá: 1,200,000 VNĐ

Trọng lượng: 0 Kg